CineFiles

Akademia pana kleksa

Title variations:
Akademia pana kleksa
Director:
Gradowski, Krzysztof
Country(ies):
Poland
Release year:
1983