CineFiles

...lipotaktis

Title variations:
...lipotaktis and Lipotaktis
Director:
Korras, Giorgos and Voupouras, Christos
Country(ies):
Greece
Release year:
1988