Armbryterskan från Ensamheten (The armwrestler from Solitude)

Tools