Shinjuku dorobo nikki (Diary of a Shinjuku burglar)

Tools