CineFiles

Nanguo Zaijian, nanguo (Goodbye south, goodbye)

Title variations:
Nanguo Zaijian, nanguo, Goodbye south, goodbye, Nanguo Zaijan, nanguo, and Zai jain nan guo-zai jain
Director:
Hou Hsiao-Hsien,
Country(ies):
Taiwan, Province of China
Release year:
1996
Language(s):
Hokkien and Mandarin
Production company(ies):
3H Films Ltd.
Genre(s):
Drama
Subject(s):
  • Taiwan -- Social life and customs -- Drama
  • Youth -- Taiwan -- Drama
Related documents:
15